Translate "esterilização" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


esterilização — sterilizacija (Slovenian / slovenščina)
Dejanje oziroma proces uničevanja vseh oblik mikrobiotskega življenja v stvari ali na njej.
Postopek, s katerim ljudje ali žival postanejo neplodni.

Translate esterilização

Learn how to say "esterilização" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey