Translate "estado de letargia" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


estado de letargia — mirovanje (Slovenian / slovenščina)
Odporne strukture, ki organizmu omogočajo, da preživi škodljive okoljske pogoje. (Vir: ALL2)

Translate estado de letargia

Learn how to say "estado de letargia" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey