Translate "estado da arte" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


estado da arte — zadnje stanje tehničnega razvoja (Slovenian / slovenščina)
Vse kar je javnosti dostopno preko pisnega ali ustnega opisa, uporabe ali na drug način pred dnevom vloge patenta ali pred vlogo v tuji državi z veljavno prednostjo. (Vir: ECHO1)

Translate estado da arte

Learn how to say "estado da arte" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey