Translate "estado da arte" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


estado da arte — najnowsza technologia (Polish / polski)
aktualny stan rozwoju jakiejś dziedziny wiedzy i umiejętności

Translate estado da arte

Learn how to say "estado da arte" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey