Translate "estacas" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


estacas — stickling; skott (Swedish / svenska)
Vid växtförökning, unga skott eller stjälkar som har avlägsnats med syfte att driva fram nya plantor genom att vegetativt få de avskurna bitar att rota sig.

The original Portuguese definition:

estacas (Portuguese)
Em propagações de plantas, rebentos ou talos removidos com o propósito de cultivar novas plantas, enraizando vegetativamente as mudas.

Translate estacas

Learn how to say "estacas" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey