Translate "estâncias de inverno" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


estâncias de inverno — ośrodek sportów zimowych (Polish / polski)
ośrodki, w których możliwe jest uprawianie sportów zimowych na wolnym powietrzu, w szczególności narciarstwa

Translate estâncias de inverno

Learn how to say "estâncias de inverno" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey