Translate "esquitosomíase" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


esquitosomíase — Шистозомиаза (Bulgarian / български)
Заболяване, при което хората се заразяват от някои от трите вида паразити Schistosoma mansoni, S. haematobium и S. japonicum, чиито възрастни форми живеят в кръвоносните съдове.

Translate esquitosomíase

Learn how to say "esquitosomíase" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey