Translate "espongiários" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espongiários — gąbki (Polish / polski)
Porifera (Spongiaria), typ prymitywnych osiadłych zwierząt wielokomórkowych, nie mających wyodrębnionych tkanek i narządów, obejmujący około pięciu tysięcy gatunków różnej wielkości i ubarwienia, żyjących najczęściej w koloniach na dnie mórz i mniej licznie w wodach słodkich

Translate espongiários

Learn how to say "espongiários" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey