Toll Free: (800) 790-3680

Translate "esploxion" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


esploxion — eksplozija (Slovenian / slovenščina)
Močna in nenadna sprostitev energije, ki je rezultat trenutnega vžiga smodnika ali plinov, ali drugega načina detonacije, pogosto jo spremlja udarna sila, ki proizvede velike količine toplote, škodo na objektih, udarne valove in leteče delce. (Vir: HMD)

Translate esploxion

Learn how to say "esploxion" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Venetian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC