Toll Free: (800) 790-3680

Translate "esploxion" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


esploxion — wybuch (Polish / polski)
bardzo szybko przebiegająca reakcja chemiczna określonych związków chemicznych lub mieszanin, której towarzyszy powstawanie dużej ilości produktów gazowych, detonacja, gwałtowny wzrost temperatury i ciśnienia, powodująca kruszenie, rozpad materiałów znajdujących się wokoło źródła tej reakcji

Translate esploxion

Learn how to say "esploxion" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Venetian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC