Toll Free: (800) 790-3680

Translate "esploxion" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


esploxion — ontploffing (Dutch / Nederlands)
Een heftige, plotse vrijmaking van energie, afkomstig van poeders of gassen die een ogenblikkelijke ontsteking of een andere vorm van detonatie ondergaan, vaak vergezeld van een grote warmte producerende kracht,grote structurele schade, schokgolven en wegvliegende brokstukken.

Translate esploxion

Learn how to say "esploxion" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Venetian and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC