Translate "espirrar" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espirrar — aivastaa (Finnish / suomi)
Henkäistä ilmaa nopeasti ulos jonkin refleksin laukaisemana, yleensä nenän ärsyyntymisen johdosta.

Translate espirrar

Learn how to say "espirrar" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey