Toll Free: (800) 790-3680

Translate "espinal medula" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espinal medula — ruggenmerg (Dutch / Nederlands)
Een dikke, wittige streng zenuwweefsel die een belangrijk onderdeel vormt van het zenuwstelsel van gewervelden. Hij loopt van de hersenstam omlaag door de ruggengraat, met zenuwuitlopers naar verschillende lichaamsdelen. Hij wordt omgeven en beschermd door de wervelkolom.

Translate espinal medula

Learn how to say "espinal medula" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC