Translate "esperienza" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


esperienza — ervaring (Dutch / Nederlands)
Kennis en kunde verkregen door iets een zekere tijd te doen; het proces dit te verkrijgen.

Translate esperienza

Learn how to say "esperienza" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Neapolitan and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey