Toll Free: (800) 790-3680

Translate "esperar" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


esperar — vänta (Swedish / svenska)
Att avhålla sig från att agera eller röra sig under en viss tid eller tills något inträffar.

Translate esperar

Learn how to say "esperar" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC