Translate "espectroscopia" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espectroscopia — spektroskopija (Slovenian / slovenščina)
Veja fizike, ki se ukvarja s proizvodnjo, meritvami in razlago elektromagnetnega spektra, ki izvira iz emisij, ali ob tem, ko različne snovi absorbirajo sevalno energijo.

Translate espectroscopia

Learn how to say "espectroscopia" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey