Translate "espectroscopia" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espectroscopia — spektroskopia (Polish / polski)
Dział fizyki zajmujący się badaniem budowy i właściwości cząsteczek, atomów i jąder atomowych oraz oddziaływań wzajemnych atomów i cząsteczek, na podstawie emitowanego lub pochłanianego przez nie promieniowania elektromagnetycznego.

Translate espectroscopia

Learn how to say "espectroscopia" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey