Translate "espectáculos" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espectáculos — predstava, predstavitev, razstava (Slovenian / slovenščina)
Prireditev, program ali razstava, ki skupini ljudi nudi zabavo, lahko je prikazana v sporazumevalnem sredstvu, kot sta radio ali televizija, lahko tudi v živo v muzeju ali gledališču.

Translate espectáculos

Learn how to say "espectáculos" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey