Translate "espectáculos" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espectáculos — pokaz (Polish / polski)
Występ, program lub wystawa oferujące rozrywkę grupie ludzi; oglądane na żywo, np. w teatrze lub muzeum, albo poprzez media, np. radio lub telewizja.

Translate espectáculos

Learn how to say "espectáculos" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey