Translate "especialização" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


especialização — specjalizacja (Polish / polski)
ewolucyjne przystosowanie się do szczególnego sposobu życia lub siedliska

Translate especialização

Learn how to say "especialização" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey