Translate "espanhol" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espanhol — španielčina (Slovak / slovenčina)
Románsky jazyk, ktorým sa hovorí hlavne v Španielsku, strednej a južnej Amerike a v Karibiku.
Týkajúci sa Španielska, Španielov alebo španielčiny.

Translate espanhol

Learn how to say "espanhol" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey