Translate "espada" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espada — svärd (Swedish / svenska)
Ett vapen med långt blad och (ett handtag och ibland) en parerstång som är avsett att sticka, skära eller hugga.

Translate espada

Learn how to say "espada" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey