Translate "espaço" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espaço — przestrzeń (międzyplanetarna) (Polish / polski)
przestrzeń rozciągająca się pomiędzy Słońcem a innymi planetami układu słonecznego

The original Portuguese definition:

espaço (Portuguese)
Posição ou área em um espaço.

Translate espaço

Learn how to say "espaço" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey