Translate "espaço vital" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espaço vital — življenjski prostor (Slovenian / slovenščina)
Katerakoli soba, zgradba ali ozemlje, ki se uporablja za bivališče in je povezano z bivanjskimi dejavnostmi, vključno s spanjem, sproščanjem in hranjenjem.

Translate espaço vital

Learn how to say "espaço vital" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey