Translate "espécies" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espécies — gatunek (Polish / polski)
kategoria taksonomiczna poniżej rodzaju, obejmująca osobniki blisko spokrewnione, morfologicznie podobne, dające płodne potomstwo

Translate espécies

Learn how to say "espécies" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey