Translate "espécies exóticas" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espécies exóticas — tujerodne vrste (Slovenian / slovenščina)
Rastline, živali ali mikroorganizmi, ki jih je človek prinesel na območja, kjer niso avtohtone. Eksote se pogosto povezuje z negativnimi ekološkimi posledicami za domorodne vrste in ekosistem.

Translate espécies exóticas

Learn how to say "espécies exóticas" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey