Translate "espécies exóticas" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espécies exóticas — gatunek egzotyczny (Polish / polski)
Rośliny, zwierzęta lub mikroorganizmy wprowadzone przez człowieka na obszary, w obrębie których poprzednio gatunki te nie występowały.

Translate espécies exóticas

Learn how to say "espécies exóticas" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey