Translate "espécies em vias de extinção" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espécies em vias de extinção — ogrožena vrsta (IUCN) (Slovenian / slovenščina)
Ena izmed treh stopenj "redkosti", ki jih opisuje Mednarodna zveza za varstvo naravnih virov (The International Union of the Conservation of Natural Resources). Vse rastline in živali v teh kategorijah potrebujejo posebno zaščito. Ogrožene vrste so tiste vrste, ki jim grozi izumrtje, razen, če se uvede določene ukrepe, ki to spremenijo. (Vir: BRACK)

Translate espécies em vias de extinção

Learn how to say "espécies em vias de extinção" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey