Translate "espécies em vias de extinção" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espécies em vias de extinção — gatunek zagrożony wyginięciem (Polish / polski)
jeden z trzech stopni określających "rzadkość" gatunku wg kategoryzacji wprowadzonej przez Międzynarodową Unię Ochrony Zasobów Przyrodniczych (IUCN), o ile nie zastosuje się środków by wyeliminować przyczyny zagrożenia gatunki te mogą zniknąć z powierzchni Ziemi

Translate espécies em vias de extinção

Learn how to say "espécies em vias de extinção" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey