Translate "espécies em vias de extinção" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espécies em vias de extinção — bedreigde soorten (Dutch / Nederlands)
Een van de drie klassen van "zelfzaamheid" als opgesteld door de International Union for the Conservation of Natural Resources. Alle planten en dieren in deze categorieën hebben bijzondere bescherming nodig. Bedreigde soorten zijn die soorten die driegen uit te sterven, tenzij maatregelen worden genomen om de oorzaak van de bedreiging en teloorgang aan te pakken.

Translate espécies em vias de extinção

Learn how to say "espécies em vias de extinção" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey