Translate "espécies em vias de extinção (fauna)" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espécies em vias de extinção (fauna) — ogrožena živalska vrsta (Slovenian / slovenščina)
<correction needed> Živali, ptice, ribe ali drugi živi organizmi, ki jim grozi izumrtje zaradi sprememb v okolju, ki so naravnega ali človeškega izvora. (Vir: TOE)

Translate espécies em vias de extinção (fauna)

Learn how to say "espécies em vias de extinção (fauna)" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey