Translate "espécies em vias de extinção (fauna)" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espécies em vias de extinção (fauna) — gatunek zwierząt zagrożonych wyginięciem (Polish / polski)
<correction needed> gatunki zwierząt, które są zagrożone wyginęciem z powodu zmian środowisku powstających naturalnie lub spowodwanych przez człowieka

Translate espécies em vias de extinção (fauna)

Learn how to say "espécies em vias de extinção (fauna)" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey