Translate "espécie" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espécie — vrsta (Slovenian / slovenščina)
Sistematična kategorija, ki je takoj pod redom, vanjo spadajo tesno sorodni, morfološko podobni posamezniki, ki se lahko med seboj dejansko ali potencialno razmnožujejo.

Translate espécie

Learn how to say "espécie" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey