Translate "esgotamento do ozono da estratosfera" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


esgotamento do ozono da estratosfera — niszczenie ozonu stratosferycznego (Polish / polski)
Uszkadzanie warstwy ozonowej przez związki chemiczne stosowane w lodówkach, zamrażarkach, aerozolach i jako środki czyszczące w przemyśle.

Translate esgotamento do ozono da estratosfera

Learn how to say "esgotamento do ozono da estratosfera" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey