Translate "esgotamento de recursos" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


esgotamento de recursos — wyczerpanie zasobów (Polish / polski)
Całkowite wyczerpanie zasobów przyrodniczych niezbędnych dla ludzi i innych istot żywych.

Translate esgotamento de recursos

Learn how to say "esgotamento de recursos" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey