Translate "escrituras de arrendamento" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


escrituras de arrendamento — najem, zakup (Slovenian / slovenščina)
Dvostranska, odplačna pogodba, s katero se ena stranka zaveže, da bo drugi izročila določeno stvar v rabo (najem) in uživanje (zakup), druga pa se zaveže plačati določeno zakupnino. Pogodba je lahko sklenjena za določen ali nedoločen čas.

Translate escrituras de arrendamento

Learn how to say "escrituras de arrendamento" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey