Translate "escritórios" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


escritórios — kontor (Swedish / svenska)
Rum, uppsättning rum eller byggnad som används för administrering av statlig verksamhet, företagsaffärer eller andra arbetsrelaterade verksamheter.

Translate escritórios

Learn how to say "escritórios" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey