Translate "ervas daninhas (controlo)" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ervas daninhas (controlo) — odchwaszczanie (Polish / polski)
uwalnianie ziemi uprawnej od chwastów poprzez takie środki jak herbicydy, orka, wypalanie, koszenie, dobór upraw

Translate ervas daninhas (controlo)

Learn how to say "ervas daninhas (controlo)" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey