Translate "erupção vulcânica" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


erupção vulcânica — erupcja wulkaniczna (Polish / polski)
wyrzucenie z wulkanu materiałów stałych, ciekłych i gazowych

Translate erupção vulcânica

Learn how to say "erupção vulcânica" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey