Translate "erosão do solo" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


erosão do solo — erozija tal/prsti (Slovenian / slovenščina)
Ločitev in gibanje vrhnje plasti prsti ali snovi prsti iz zgornjih delov površja zaradi vetra, tekoče vode in zlasti kot posledica sprememb, ki so jih prinesle človeške dejavnosti, kot sta neprimerno in slabo vodeno poljedelstvo. (Vir: BJGEO)

Translate erosão do solo

Learn how to say "erosão do solo" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey