Translate "envenenamentos" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


envenenamentos — zastrupitev (Slovenian / slovenščina)
Bolezensko stanje, ki ga povzroči pogoltnjen, vdihnjen ali preko kože absorbiran strup. (Vir: KOREN)

The original Portuguese definition:

envenenamentos (Portuguese)
Condição mórbida produzida por um veneno que pode ser ingerido, inalado, injetado ou absorvido através da pele.

Translate envenenamentos

Learn how to say "envenenamentos" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey