Toll Free: (800) 790-3680

Translate "ensiem" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ensiem — encim (Slovenian / slovenščina)
Skupina beljakovin, ki so v organizmu navzoče kot katalizatorji in nastajajo v živih celicah, posredujejo in vzpodbujajo kemične življenjske procese, ne da bi se pri tem sami spremenili ali bili uničeni.

Translate ensiem

Learn how to say "ensiem" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC