Translate "engenharia do ambiente" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


engenharia do ambiente — okoljsko inženirstvo (Slovenian / slovenščina)
Veja inženirstva, ki se ukvarja z okoljem in primernim ravnanjem z njim. Pomembnejše discipline v okviru okoljskega inženirstva vključujejo preskrbo z vodo, ravnanje z odplakami, z meteornimi vodami, s kosovnimi odpadki, z nevarnimi odpadki, radiologijo hrupa, sanitarnimi razmerami v industriji, z oceanografijo, ipd. (Vir: PORT)

Translate engenharia do ambiente

Learn how to say "engenharia do ambiente" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey