Translate "enezeg" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


enezeg — archipelag (Polish / polski)
grupa wysp leżących blisko siebie, zwykle tego samego pochodzenia (np. wulkanicznego) i mających podobną budowę geologiczną

Translate enezeg

Learn how to say "enezeg" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Breton and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey