Toll Free: (800) 790-3680

Translate "ekosisteem" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ekosisteem — ekosystem (Polish / polski)
powiązane wzajmnymi oddziaływaniami zbiorowiska organizmów wraz z ich fizycznym środowiskiem życia, także fragment przyrody (np. jezioro) stanowiący funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana między jej częścią żywą — biocenozą, a nieożywioną — biotopem

Translate ekosisteem

Learn how to say "ekosisteem" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC