Toll Free: (800) 790-3680

Translate "ekologismo" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ekologismo — teorija o okolju (Slovenian / slovenščina)
1) Skrb za okolje in njegova zaščita. 2) Teorija, ki daje največji poudarek vplivu okolja na razvoj skupin ali posameznikov. Poudarja pomembnost fizičnega, biološkega ali kulturnega okolja kot dejavnik, ki vpliva na strukturo vedenja živali, vključno z ljudmi. V politike je slednje v mnogih državah povzročilo vzpon zelenih strank, katerih cilj je "ohraniti planet Zemljo in ljudi na njej".
Zbiranje posameznikov ali organizacij v skupine, ki so predane varstvu okolja. (Vir: PHC)

Now that you've learned the Slovenian word for "ekologismo", maybe you also need Basque translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Basque linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

Satistfaction is guaranteed, so there's no risk; just fill out our famous three-question form to get a Get Quote for your translation project today!


Translate ekologismo

Learn how to say "ekologismo" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC