Toll Free: (800) 790-3680

Translate "ekologismo" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ekologismo — determinizm środowiskowy (Polish / polski)
1) troska o środowisko i jego ochronę, 2) teoria podkreślająca podstawowe znaczenie wpływu środowiska na rozwój grupowy lub osobniczy; budowa ciała zwierząt i człowieka oraz zachowania, zgodnie w/w teorią, zależą w dużym stopniu od środowiska fizycznego, biologicznego, psychologicznego lub kulturowego; na podłożu determinizmu środowiskowego wyrosły liczne Partie Zielonych, które stawiają sobie za zadanie "ochronę planety i ludzkości"
działania grupowe i indywidualne mające na celu ochronę środowiska

Now that you've learned the Polish word for "ekologismo", maybe you also need Basque translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Basque linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

Satistfaction is guaranteed, so there's no risk; just fill out our famous three-question form to get a Get Quote for your translation project today!


Translate ekologismo

Learn how to say "ekologismo" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC