Toll Free: (800) 790-3680

Translate "ekoetiketa; etiketa ekologiko" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ekoetiketa; etiketa ekologiko — ekoetykieta (Polish / polski)
znak, pieczęć lub zaświadczenie umieszczone na produkcie lub dołączone do niego zawierające konkretną informację o oddziaływaniu na środowisko, która pozwala konsumentom na porównanie z innymi produktami lub zawiera wskazówki jak w sposób bezpieczny dla środowiska używać i właściwie unieszkodliwiać produkt i jego opakowanie

Looking for professional Basque translation? Now that you know what "ekoetiketa; etiketa ekologiko" in Polish is, Translation Services USA can provide that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Basque linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate ekoetiketa; etiketa ekologiko

Learn how to say "ekoetiketa; etiketa ekologiko" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC