Toll Free: (800) 790-3680

Translate "ekoetiketa" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ekoetiketa — ekoetykieta (Polish / polski)
znak, pieczęć lub zaświadczenie umieszczone na produkcie lub dołączone do niego zawierające konkretną informację o oddziaływaniu na środowisko, która pozwala konsumentom na porównanie z innymi produktami lub zawiera wskazówki jak w sposób bezpieczny dla środowiska używać i właściwie unieszkodliwiać produkt i jego opakowanie

Now that you've learned the Polish word for "ekoetiketa", maybe you also need Basque translation for your document, website, or app? You're in the right place!

Our global network of professional translators can help translate your project into Basque, no matter how big or how small.

Satistfaction is guaranteed, so there's no risk; just fill out our famous three-question form to get a Get Quote for your translation project today!


Translate ekoetiketa

Learn how to say "ekoetiketa" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC