Translate "Eiropa" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Eiropa — Europa (Polish / polski)
Przedostatni co do wielkości kontynent, będący zachodnią częścią Eurazji. Graniczy z Azją poprzez góry Ural do Morza Kaspijskiego i Czarnego.

Translate Eiropa

Learn how to say "Eiropa" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey